Fisken som logotyp och symboliken bakom havsorganismen

Fiskar finns avbildade i otaliga varumärkens logotyper. Vi förklarar varför och ger några exempel. Symboliken bakom fisken är också intressant och är värd att läsa om på ett lättillgängligt sätt.