Ersättare till fisk

I vår moderna värld är vi vana vid att följa rapporter som varnar om att överfiske och utrotade fiskarter kan leda till totalbrist på all sorts fisk. Det vore en katastrof för oss människor eftersom fisken är en viktig länk i näringskedjan. Utan den länken skulle människan drabbas hårt och tvingas ha fler fiskodlingar och nödslakta köttdjur för att få i oss de livsnödvändiga aminosyrorna som återfinns i olika sorters organismers materia.

Kungliga Tekniska Högskolan och dess forskare har förstått

fiskars inverkan i samhället och forskar därför på möjligheten att odla alger. Ur alger kan man utvinna olja som både kan fungera som ett omega-3-kosttillskott samt som förnybart bränsle till fordon. På så sätt kan man ge haven en chans till återväxt, genom att låta de återstående fiskarna para sig ostört i syfte att avla fram nya generationer. Odling av mikroalger tar dessutom lite plats i anspråk jämfört med traditionella fiskeodlingar. Det är positivt att även algoljan kan fungera som ett energirikt bränsle eftersom fossila bränslen är en bristvara tillika derivat av råolja vars tillverkningsprocedur tar miljontals år. Klockan tickar och KTH gör sitt bästa för att förbereda mänskligheten för framtidens behov.

Som ersättare för fisk kan man även konsumera mer skaldjur (räkor, krabbor m.fl) samt kaviar (fiskrom). Alla vägar leder till Rom brukar man säga, och detta gäller för den eftertraktade fettsyran omega-3.

Om man själv vill bidra till att trygga fiskens rätt att leva då finns det flera förslag. Man kan exempelvis skänka pengar till djurrättsorganisationer, volontärarbeta till havs, endast köpa fisk från hederliga källor som inte sysslar med tjuvfiske och så vidare. Redan att uppmärksamma för andra att fisken inte är en oändlig naturresurs likt saltvatten gör stor nytta. Särskilt barn och unga brukar vara mottagliga för information. Det kan därför vara en god idé att engagera sig politiskt för att göra din röst hörd.